Brukervilkår

Brukervilkår

SmålånUtenSikkerhet.com.com er en markedsføringstjeneste som er gratis å benytte seg av. Formålet med tjenesten er å gi en oversikt over ulike tilbud av forbrukslån, kredittkort og smålån. Ved å benytte deg av denne tjenesten godtar du tjenestens vilkår slik de er beskrevet i denne teksten, samt vår personvernspolitikk. Før du benytter deg av SmålånUtenSikkerhet.com.com (heretter referert til som „Tjenesten” eller „SmålånUtenSikkerhet.com”) anbefales det at du gjør deg kjent med Tjenestens vilkår og ansvarsbegrensninger.

Ansvar, formål og begrensninger

SmålånUtenSikkerhet.com er helt og holdent en markedsføringstjeneste og ikke en finansaktør.
Tjenestens formål er å hjelpe forbrukere å finne ulike tilbud på kredittkort, forbrukslån og smålån på vegne av banker, låneformidlere og kredittinstitusjoner (heretter „Partnere”) ved hjelp av informasjon fra Forbrukerrådets Finansportal og Partnerens egne nettsider.
SmålånUtenSikkerhet.com er ikke delaktig i kredittvurdering eller inngåelse og utforming av lån og kredittavtaler mellom våre Partnere og forbrukere. SmålånUtenSikkerhet representerer ikke i noen sammenheng våre ulike Partnere og kan således ikke holdes ansvarlig dersom en vare eller tjeneste levert av Partner inneholder feil eller manger.

Det er til enhver tid Partnernes egne vilkår som er gjeldende, og dersom Tjenesten inneholder informasjon som strider i mot disse vilkårene er det Parters vilkår som er gjeldende. SmålånUtenSikkerhet.com kan således ikke holdes ansvarlig for eventuell informasjon som ikke stemmer overens med Partners. Tjenesten kan ikke garantere at alle Partnere opptrer i henhold til gjeldende lover og regler, og bærer heller ikke noe ansvar ovenfor forbruker for dette.
For at SmålånUtenSikkerhet.com skal fungere som en trygg tjeneste for markedsføring inviterer vi forbrukere til å gi tilbakemelding angående negative eller positive erfaringer Partnere, enten i form av en anmeldelse på den Partners side eller ved kontakt med Tjenesten.

All informasjon på siden skal anses som kommersielt markedsføringsinnhold, og skal på ingen måte tolkes som økonomiske råd.

Feil og mangler

SmålånUtenSikkerhet.com bærer ikke ansvar ovenfor forbruker for eventuelle feil og mangler ved Tjenesten. Dersom tekniske feil med Tjenesten eller relaterte tekniske løsninger skulle oppstå kan vi ikke holdes ansvarlig for dette. Alle tilbud og all informasjon som publiseres på SmålånUtenSikkerhet.com er publisert av Tjenestenes brukere, Partnere eller Tjenestenes redaksjon. SmålånUtenSikkerhet.com tar forbehold for eventuelle feil i denne informasjonen. Det gis ingen garanti for at denne informasjonen eller tilbudene er korrekt eller gyldig. Det er alltid informasjon og tilbud direkte fra Partnere som er gjeldende.

Åndsverk og immaterielle rettigheter

Alt innhold og rettigheter til eventuelle varemerker som representerer Tjenesten tilhører SmålånUtenSikkerhet.com.
Innhold fra Tjenesten eller eventuelle varemerker kan ikke benyttes av forbruker eller andre uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra SmålånUtenSikkerhet.com. Ved å benytte Tjenesten, laste opp eller skrive innhold eller på en annen måte overgi informasjon til SmålånUtenSikkerhet.com, gir forbruker et evigvarende samtykke til SmålånUtenSikkerhet.com om eierskapet og rettigheten til å benytte slik informasjon eller innhold. SmålånUtenSikkerhet.com står fritt til å benytte slik informasjon i andre tjenester, nåværende eller fremtidige. Rettigheten til å overdra eller endre slikt innhold tilfaller også SmålånUtenSikkerhet.com.

Alt materiale som lastes ned eller skrives ut fra SmålånUtenSikkerhet.com kan kun benyttes til personlig og ikke-kommersielle formål.

Endringer av avtalen

SmålånUtenSikkerhet.com har til enhver tid rett til å endre denne avtalen. Tjenestenes vilkår kan til enhver bli endret uten forvarsel. Som bruker av Tjenesten aksepterer du denne typen endringer. Det er til enhver tid den gjeldende avtalen som er publisert på Tjenesten og nye versjoner av avtalen vil alltid bli publisert.

Sammenlign smålån

Trykk på "Søk nå "

Fyll i søknaden

Få pengene