Slik kan du få lån selv om du har betalingsanmerkning

Uansett hvilken bank du søker lån hos i Norge vil de gjøre en kredittvurdering av deg før de vurderer om du kan få lån hos dem. De fleste bankene vil avslå søknaden din dersom du har betalingsanmerkninger, men det finnes løsninger der du allikevel kan få lån dersom du kan stille med kausjonist eller sikkerhet. Når man søker om lån vil bankene alltid gjøre en risikovurdering av deg og din evne til å håndtere økonomien din; de ønsker selvfølgelig å låne ut penger til dem som kommer til å betale pengene tilbake på avtalt tid, og da er en betalingsanmerkning et stort rødt flagg som de fleste bankene ser på som stor risiko. Om man derimot har noe å stille opp med som sikkerhet vil situasjonen stille seg annerledes fordi de har en sikkerhet eller mulighet til å ta eierskap i eiendom dersom låntaker ikke betaler tilbake slik han skal.

Hva er en betalingsanmerkning?

Når du tar opp lån, eller velger å betale med faktura for en vare er det viktig å betale denne innenfor forfallsfristen du har fått. Dersom du ikke betaler regningen på tiden vil du starte å få purringer i posten, og dersom heller ikke disse blir betalt vil du få varsel om inkasso. Om du ikke betaler på tiden da vil saken havne hos inkasso. Så snart inkassoselskapene har overtatt kravet mot deg får du en betalingsanmerkning. Denne blir registrert på deg som person, og vil ikke forsvinne før du har betalt ned det du skylder, eller tidligst fire år etter den ble registrert. En slik anmerkning vil stoppe kredittverdigheten din, og hindre deg fra å kunne få kjøpt varer på kreditt, på faktura og i å få lån. Anmerkningen fungerer som et varsel til alle selskaper om at du ikke betaler regningene dine på tiden, og advarer dem om at de ikke burde gi deg kreditt.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Hvis du har betalingsanmerkning, men allikevel trenger et lån for å refinansiere andre smålån du har fra før, bør du starte med å undersøke hvilke banker som gir muligheten til å få lån uansett om man har anmerkninger fra før. Når du har funnet de aktuelle bankene du ønsker å søke hos er det på tide å sende inn en søknad. Deretter vil banken ta kontakt med deg for å finne en løsning begge partene føler seg komfortable med. Hensikten med refinansiering er å få samlet mange forskjellige smålån man har fra før for å få et samlet lån med bedre betingelser enn man allerede har. Bankene er interessert i å hjelpe deg med å få en bedre økonomisk situasjon i dag, samtidig som de tjener penger på rentene. Det er ingen automatikk i å få lån selv om man har anmerkninger, men man kan uansett søke for å få muligheten til å få en dialog med banken for å finne en smart løsning. For å kunne få lån er det helt nødvendig at man er betalingsdyktig og har fast inntekt, men man må også ha noe sikkerhet å stille med; noe banken kan ta pant i for å sikre seg mot at du eventuelt ikke kan betale ned på lånet. Låneverdien kan ikke overstige 85% av boligens markedsverdi, og denne fastsettes utfra beliggenhet og hvor sannsynlig det er å få den omsatt på kort tid. Dersom du ikke eier bolig selv er det også mulig å stille sikkerhet i andres eiendom, som for eksempel foreldre eller annen families eiendom dersom de ønsker å stille denne tilgjengelig for dette formålet. Man trenger heller ikke å være kunde i banken fra før, men det opprettes et kundeforhold dersom man får innvilget lån. I motsetning til vanlige lån er det ingen robot som avgjør om du får lån eller ikke når det er snakk om en slik spesiell situasjon, for en robot hadde gitt automatisk avslag når anmerkning er involvert. Innvilgelse av lån når låntaker har betalingsanmerkning krever personlige samtaler og dialog med långiver for å lage en spesialisert plan som fungerer for begge parter. Man er ikke garantert å få lån selv om man har bolig å stille som sikkerhet, men det gjøres en totalvurdering av risikoen til banken og din betalingsevne for å avgjøre om du kan få lån uansett.

Lån for å bli kvitt inkassogjeld

Mange nordmenn havner i dårlige økonomiske situasjoner når de tar opp lån de ikke kan betjene, og derfor ikke klarer å betale de månedlige avdragene og rentene. Renter og gebyrer samler seg opp og fører til at det originale beløpet ofte femdobles dersom det ikke gjøres noe med over lengre tid. Så fort en regning havner hos inkasso får man betalingsanmerkning, og da er det lurt å se på løsninger for å bli kvitt inkassogjelden. Så fort inkassosaker er avsluttet blir også anmerkningene fjernet, som gir deg et mye bedre ståsted for å videre forbedre din personlige økonomi. I disse tilfellene er det veldig lurt å se på lån fra banker som gir deg muligheten til å få lån til tross for disse anmerkningene. Ved å få et lån for å refinansiere eldre gjeld og inkassosaker vil du kunne stoppe alle de ekstra gebyrene og rentene som samler seg opp, og du vil kunne få et mye bedre ståsted økonomisk slik at du kan få kontroll på din private økonomi. Det kan være lurt å merke seg at dersom du har eiendom som bolig eller lignende, og får store inkassosaker kan de på sikt måtte legge boligen ut på tvangssalg for å få inn pengene du skylder. For å hindre å have i en slik situasjon må man se på hvilke løsninger som finnes for å bli kvitt inkassogjelden, og en refinansiering kan være en smart løsning. Husk at banken må ta pant i boligen for å kunne gi deg et slikt lån, så her må man være nøye med å få en avtale man klarer å overholde slik at man klarer å betale de månedlige avdragene så banken ikke må overta huset ditt og selge det for å få inn pengene.

Sammenlign smålån

Trykk på "Søk nå "

Fyll i søknaden

Få pengene